60 , ,

| | | xo | eca

C : podsoznanie.zone, : podsoznaniezone
.
, 20 . . 4 . !
60 , 2-4 .
.