60 , ,

| | | xo | eca

: vyzov64
.
,
, . , . ?
90 , 2-5 .
.
. . . ,
90 , 2-6 .
.