60 , ,

| | | xo | eca

C : ., : bezvyhodnostrf
.
27 D
. , . 27 .
60 , 2-4 ., 3500 .
, , , , .
60 , 2-4 ., 2500 .
, , . , -
60 , 2-5 .