60 , ,

| | | xo | eca

: v.kvest
.
. . : 60 . !
60 , , 1400 .
.