60 , ,

| | | xo | eca

C : ., : vremyakvestov
.
, , , , , , !! , , !
60 , 2-5 ., 1500 .
.
? ! - .. 15 , . , . ,
60 , 2-6 ., 2000 .
.
. . , , , .
60 , 2-6 ., 1500 .
.
: , , .. ! 15 , .
60 , 2-5 ., 2000 .
.
, , , , . , , .
60 , 2-6 ., 1500 .
.